Cónicas

As cónicas con GeoGebra:

 

  • Obtención das cónicas como intersección dun cono cun plano
  • Propiedades de reflexión en cónicas
  • Aplicacións das cónicas
  • Exemplos reais de cónicas
  • Lugares xeométricos: a curva de Agnesi e a túa cónica
  • Boletín de cónicas

Traballando con Desmos: