Exames e boletíns

Problemas resoltos

 • Números reais
 • Ecuacións e sistemas
 • Trigonometría
 • Números complexos
 • Vectores
 • Xeometría analítica plana
 • Cónicas
 • Funcións, límites e continuidade
 • Funcións elementais
 • Derivadas
 • Representación gráfica
 • Distribucións bidimensionais

Trátase dunha colección de problemas resoltos por tema, están sacados dun libro de texto antigo da editorial SM. Están en castelán.

Boletíns

Exames

 • Parcial 1ª avaliación
 • Trimestral 1ª avaliación
 • Parcial 2ª avaliación
 • Trimestral 2ª avaliación
 • Parcial 3ª avaliación
 • Trimestral 3ª avaliación