Exames e boletíns

Boletíns

 • Problemas de sistemas
 • Criterio da derivada
 • Representación gráfica de funcións
 • Integración
 • Extra de álxebra
 • Extra de análise
 • Extra de probabilidade

Exames

 • Parcial 1ª avaliación
 • Trimestral 1ª avaliación
 • Parcial 2ª avaliación
 • Trimestral 2ª avaliación
 • Parcial 2ª avaliación
 • Trimestral 3ª avaliación