Repaso

Aquí tes dúas pequenas coleccións de problemas sen resolver:

  • Repaso de Álxebra 
  • Repaso de Análise e Probabilidade 

E aquí unha colección grande de problemas resoltos que cobre todos os temas (aínda que non todos os contidos) do curso:

  • Colección de exercicios