Exames e boletíns

Boletíns

Nota: o boletín de análise non inclúe o bloque completo.

Nota: o boletín de probabilidade non inclúe probabilidade condicionada nin teorema de Bayes.

Nota: o boletín de estatística non inclúe a distribución binomial.

Exames

  • Parcial 1ª avaliación
  • Trimestral 1ª avaliación
  • Parcial 2ª avaliación
  • Trimestral 2ª avaliación
  • Parcial 3ª avaliación
  • Trimestral 3ª avaliación