Nesta páxina atoparás diversas actividades relacionadas coas Matemáticas que elaborei empregando GeoGebra. O meu perfil na páxina de GeoGebra é este.

Accede dende o índice aos respectivos libros GeoGebra onde están recompiladas, ou investiga máis abaixo qué actividades poden ser do teu interese.

Últimas actividades elaboradas por min

  • En Estatística e Probabilidade, a Regresión cuadrática.
  • En Límites, Derivadas e Integrais, o teorema de Bolzano.
  • En Límites, Derivadas e Integrais, o teorema de Darboux.
  • En Límites, Derivadas e Integrais, o teorema de Rolle.
  • En Límites, Derivadas e Integrais, o teorema de Lagrange.
  • En Límites, Derivadas e Integrais, o teorema do valor medio do cálculo integral.
  • En Límites, Derivadas e Integrais, as sumas de Riemann.
  • En Números, a Representación gráfica de raíces cadradas.

MatesGG

MatesGG: un proxecto que recompilou recursos didácticos feitos con GeoGebra, e elaborou guías para o seu uso.