Nesta páxina atoparás diversas actividades relacionadas coas Matemáticas que elaborei empregando GeoGebra. O meu perfil na páxina de GeoGebra é este.

Accede dende o índice aos respectivos libros GeoGebra onde están recompiladas, ou investiga máis abaixo qué actividades poden ser do teu interese.

Últimas actividades elaboradas por min

  • En Estatística e Probabilidade, a Aproximación da binomial pola normal.
  • En Estatística e Probabilidade, a Distribución das medias mostrais.
  • A sección Métodos Numéricos, que inclúe 8 métodos.
  • En Polinomios, as Solucións complexas, graficamente, dunha ecuación cuadrática.
  • En Números, os Numéros Complexos.
  • En Funcións, a Escala lineal vs Escala Logarítmica.

MatesGG

MatesGG: un proxecto que recompilou recursos didácticos feitos con GeoGebra, e elaborou guías para o seu uso.