Nesta páxina atoparás diversas actividades relacionadas coas Matemáticas que elaborei empregando GeoGebra. O meu perfil na páxina de GeoGebra é este.

Accede dende o índice aos respectivos libros GeoGebra onde están recompiladas, ou investiga máis abaixo qué actividades poden ser do teu interese.

Últimas actividades elaboradas:

En Triángulos, a Clasificación dos triángulos.

En Polinomios, a Resolución gráfica de sistemas de ecuacións lineais 3×3.

En Estatística, o Intervalo de confianza.

En Estatística, o Valor crítico dado un nivel de confianza.

 

En Estatística, a Estatística bidimensional.

En Números, o Xerador de matrices aleatorias.

En Estatística, o Enteiro aleatorio.

En Figuras no espazo, a pataca Pringle.

 

En Xeometría analítica, o Produto escalar.

En Xeometría analítica, a Suma de vectores.

En Funcións, É a gráfica dunha función?

En Xeometría analítica, Paralelismo e Perpendicularidade