1º Bacharelato – Científico-Tecnolóxico

Problemas resoltos

 • Números reais
 • Ecuacións e sistemas
 • Trigonometría
 • Números complexos
 • Vectores
 • Xeometría analítica plana
 • Cónicas
 • Funcións, límites e continuidade
 • Funcións elementais
 • Derivadas
 • Representación gráfica
 • Distribucións bidimensionais

Trátase dunha colección de problemas resoltos por tema, están sacados dun libro de texto antigo da editorial SM. Están en castelán.