2º Bacharelato – Científico-Tecnolóxico

Aspectos básicos da materia resumidos nunha soa folla.

Aspectos básicos 

Resumo completo da materia, todo o que hai que saber cabe en sete páxinas.

Resumo 

Estou preparando un libro de texto en pdf, feito á miña maneira. Vai lento, pero podes consultar o que xa está elaborado.

Libro de texto