Apuntamentos

Preparei apuntamentos en pdf, feitos á miña maneira, para ter como referencia nas miñas aulas. Non os elaborei eu só, senón coa axuda de Laura Figueiredo, e cada curso vounos pulindo un pouco máis. Podes consultalos enteiros ou unidade a unidade.

Matemáticas
1.º ESO
Apuntamentos enteiros
UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 14

 

Matemáticas
2.º ESO
Apuntamentos enteiros
UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 14

 

 

Matemáticas
3.º ESO
Apuntamentos enteiros
UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 14
UD 15
Matemáticas Opción A
4.º ESO
Apuntamentos enteiros
UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 14
UD 15