Análise

  • Un aspectos sobre derivabilidade
  • Aplicacións das integrais
  • Algunhas funcións exponenciais representadas
  • Algunhas funcións logarítmicas representadas
  • Un pequeno chiste sobre o teorema de Bolzano
  • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais
  • Un chiste de Gaussianos sobre as integrais