Análise

Continuidade

 • Teorema de Bolzano
 • Un pequeno chiste sobre o teorema de Bolzano
 • Teorema de Darboux / valores intermedios

Derivación

 • Primeira e segunda derivada
 • Derivabilidade – Interpretación gráfica 
 • Teorema de Rolle
 • Teorema de Lagrange / valor medio do cálculo diferencial
 • Un aspectos sobre derivabilidade
 • Algunhas funcións exponenciais representadas
 • Algunhas funcións logarítmicas representadas

Integración

 • Aplicacións das integrais
 • Sumas de Riemann
 • Teorema do valor medio do cálculo integral
 • Teorema fundamental do cálculo 
 • Teorema fundamental do cálculo
 • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais
 • Un chiste de Gaussianos sobre as integrais