Análise

  • Taxa de variación media
  • Taxa de variación instantánea
  • Función derivada
  • Algunhas funcións expoñenciais representadas
  • Algunhas funcións logarítmicas representadas
  • Sobre derivabilidade
  • Boletín de análise 
  • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais