Análise

Funcións e interpolación

 • Guion das características xerais dunha función
 • Tipos de funcións – Guion para a investigación con GeoGebra
 • Transformacións elementais de funcións
 • Funcións polinómicas e a súa recíproca
 • Repaso de cuestións básicas en Desmos
 • Repaso dos tipos de funcións con Kahoot
 • Modelizando o uso de antibióticos

Límites e continuidade

 • Cálculo de límites

Traballando con Desmos:

 1. Concepto de límite
 2. Asíntotas
 3. Continuidade

Derivadas

 • Pasando ao cálculo
 • Taxa de variación media
 • Taxa de variación instantánea
 • Función derivada
 • Practicar as regras de derivación
 • Recta tanxente a unha función
 • Monotonía e derivada con Desmos
 • Representación gráfica de funcións con Desmos