Números

Números reais (\mathbb{R})

  • Aplicacións dos logaritmos
  • Escala lineal vs Escala logarítmica

Números complexos (\mathbb{C})

  • Aplicacións dos números complexos
  • Números complexos
  • Solucións complexas, graficamente, dunha ecuación cuadrática