Números

Números reais (\mathbb{R})

 • Valor absoluto  
 • Propiedades dos radicais e dos logaritmos  
 • Aplicacións dos logaritmos:  
  1. Carbono-14  
  2. Escala sísmica  
  3. Medición do son  
  4. Ph do champú  
 • Escala lineal vs escala logarítmica

Números complexos (\mathbb{C})