Probabilidade

Cálculo de probabilidades

 • Introdución: carreira de dromedarios con formulario
 • Algúns exercicios con sucesos
 • Cuestionario final básico de probabilidade

Algunha teoría básica e exemplos (non está o tema completo):

 1. Experimentos aleatorios. Espazo mostral
 2. Sucesos aleatorios
 3. Definición e propiedades da probabilidade
 4. Regra de Laplace
 5. Experimentos simples e compostos
 6. Probabilidade condicionada
 7. Sucesos dependentes e independentes

Combinatoria

 • Combinatoria en El día de la bestia
 • Algunha teoría básica e exemplos:
  1. Combinatoria básica
  2. Diagrama de combinatoria