Probabilidade e estatística

Probabilidade

  • Teorema de Bayes:  Unha aplicación médica
  • Entendendo a precisión dunha proba médica

Distribucións

  •