Álxebra

Matrices

Sistemas

  • Xerador de sistemas lineais 3×3 (resoltos)
  • Resolución gráfica dun sistema 3×3
  • Modelo da discusión de sistemas de ecuacións en función dun parámetro