Álxebra

Matrices

  • Exercicios propostos de matrices

Sistemas

  • Xerador de sistemas lineais 3×3 (resoltos)
  • Modelo da discusión de sistemas de ecuacións en función dun parámetro