Estatística

Estatística bidimensional

  • Estudo completo en GeoGebra
  • Xogo online: Adiviña a correlación
  • Correlación non implica causalidade: exemplo na prensa e a web Spurious correlations
  • Unha curiosidade que obriga a analizar as nubes de puntos e non só os parámetros: Cuarteto de Anscombe
  • Estatística bidimensional coa folla de cálculo: guía de traballo  e folla de cálculo
  • Uns exercicios de repaso

 

Algunha teoría básica e exemplos (non está o tema completo):

  1. Táboas e gráficas
  2. Correlación
  3. Cálculo do coeficiente de correlación
  4. Rectas de regresión