ABAU

A información desta páxina está actualizada para o curso 2020-2021.
 • A partir do 2017 enfrontamos a ABAU (LOMCE), e a información de referencia podes atopala recompilada na páxina web da CIUG
 • Consulta as ponderacións oficiais para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia están aquí Enlazo tamén unha páxina web non oficial que recolle as ponderacións de todas as universidades de España
 • As características e o deseño das probas ABAU están rexidas pola matriz de especificacións, consulta as relativas á materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II
 • Accede aos exames de convocatorias anteriores. Ademais dos enunciados podes consultar tanto os criterios de avaliación / corrección como as solucións aos exercicios
 • Modelo de calculadora permitido
 • En Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, a información concernente á proba do curso 2020-2021 (ollo, seguimos nunha situación extraordinaria xerada polo COVID-19) está resumida por min e está recollida na páxina da CIUG En concreto:
  1. Características e criterios xerais
  2. Orientacións xerais
  3. Modelo de exame (a táboa da distribución normal está incluída)

 

 

Velaquí tes os exercicios da ABAU de Galicia, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2017-20)
 • Sistemas de ecuacións (2017-20)
 • Programación lineal (2017-20)

 

 

Velaquí tes exercicios da EBAU de Castilla y León, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2015-18)
 • Matrices e determinantes (2010-14)
 • Sistemas de ecuacións (2015-18)
 • Sistemas de ecuacións (2010-14)
 • Programación lineal (2015-18)
 • Programación lineal (2011-14)

 

 

E tamén algúns (poucos) da EBAU de Madrid, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2011-15)
 • Sistemas de ecuacións (2012-14)
 • Programación lineal (2012-14)

 

 

E por último, unha pequena colección de exercicios de outras comunidades autónomas e/ou anos