ABAU

A información desta páxina está actualizada para o curso 2019-2020.
 • A partir do 2017 enfrontamos a ABAU (LOMCE), e a información de referencia podes atopala recompilada na páxina web da CIUG
 • Consulta as ponderacións oficiais para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia están aquí Enlazo tamén unha páxina web non oficial que recolle as ponderacións de todas as universidades de España
 • As características e o deseño das probas ABAU están rexidas pola matriz de especificacións, consulta as relativas á materia de Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II
 • Accede aos exames de convocatorias anteriores. Ademais dos enunciados podes consultar tanto os criterios de avaliación / corrección como as solucións aos exercicios
 • Modelo de calculadora permitido
 • En Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, a información concernente á proba do curso 2019-2020 (ollo, este curso foi extraordinario debido á situación xerada polo COVID-19) está resumida por min e está recollida na páxina da CIUG En concreto:
  1. Características e criterios xerais
  2. Orientacións xerais
  3. Modelo de exame: o inicial  e o adaptado tras situación extraordinaria (a táboa da distribución normal está incluída ).

 

 

Ademais, podes ver algúns exames resoltos da EBAU (anteriormente PAEU) de Castilla y León.

 •  Modelo cero 2018
 •  Modelo cero 2017