Números reais

  • Aplicacións dos logaritmos
  • Escala lineal vs Escala logarítmica