Números reais

  • Propiedades dos radicais e dos logaritmos
  • Aplicacións dos logaritmos