Números reais

  • Propiedades dos radicais e dos logaritmos
  • Escala lineal vs escala logarítmica
  • Uns exercicios básicos