Análise

  • Exercicios de asíntotas e continuidade
  • Taxa de variación media
  • Taxa de variación instantánea
  • Función derivada
  • 2 exercicios completos co criterio da derivada
  • Algunhas funcións expoñenciais representadas
  • Algunhas funcións logarítmicas representadas
  • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais