Análise

  • Algunhas funcións exponenciais representadas
  • Algunhas funcións logarítmicas representadas
  • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais