Análise

 • Exercicios de asíntotas e continuidade
 • Taxa de variación media
 • Taxa de variación instantánea
 • Función derivada
 • 2 exercicios completos co criterio da derivada
 • Boletín do criterio da derivada
 • Algunhas funcións exponenciais representadas
 • Algunhas funcións logarítmicas representadas
 • Boletín de representación gráfica de funcións
 • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais    
 • Boletín de integración