Análise

  • Exercicios de asíntotas e continuidade
  • Taxa de variación media
  • Taxa de variación instantánea
  • Función derivada
  • Algunhas funcións expoñenciais representadas
  • Algunhas funcións logarítmicas representadas

En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais