Análise

  • Primeira e segunda derivada
  • Aplicacións das integrais
  • Sumas de Riemann
  • En The Big Bang Theory acórdanse das derivadas e as integrais