Matemáticas financieiras

  • Táboas de amortización coa folla de cálculo
  • Interese composto, capitalización e amortización coa folla de cálculo: a guía de traballo  e a folla de cálculo
  • Boletín de matemáticas financieiras