ABAU

A información desta páxina está actualizada para o curso 2022-2023. Segundo a van publicando, vou compartindo a do 2023-2024.
 • A partir do 2017 enfrontamos a ABAU (LOMCE), e a información de referencia podes atopala recompilada na páxina web da CIUG 
 • Unha presentación da CIUG bastante completa e tamén outra miña
 • Consulta as ponderacións oficiais para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao de Galicia
 • Enlazo tamén unha páxina web moi completa con información sobre universidades, ponderacións, notas de corte, becas, etc. de toda España
 • As características e o deseño das probas ABAU están rexidas pola matriz de especificacións, consulta as relativas á materia de Matemáticas II
 • Accede aos exames de convocatorias anteriores. Ademais dos enunciados podes consultar tanto os criterios de avaliación / corrección como as solucións aos exercicios
 • Un vídeo da CIUG, e un resumo do procolo de actuación para eses días
 • Uso da calculadora
 • En Matemáticas II, a información concernente á proba do curso 2022-2023 está resumida por min aquí e está recollida na páxina da CIUG aquí En concreto:
  1. Características e criterios xerais 
  2. Orientacións xerais 
  3. Modelo de exame (a táboa da distribución normal está incluída)

 

 

Velaquí tes exercicios da ABAU de Galicia, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2017-20)  
 • Matrices e determinantes (2021-23)  
 • Sistemas de ecuacións (2017-20)  
 • Sistemas de ecuacións (2021-23)  
 • Xeometría analítica (2017-20)  
 • Xeometría analítica (2021-23)  
 • Análise (2017-20)  
 • Análise (2021-23)  
 • Probabilidade e estatística (2017-20)  
 • Probabilidade e estatística (2021-23)  

 

 

Velaquí tes exercicios da EBAU de Castilla y León, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2016-18)  
 • Matrices e determinantes (2011-15)  
 • Sistemas de ecuacións (2016-18)  
 • Sistemas de ecuacións (2010-15)  
 • Xeometría analítica (2016-18)  
 • Xeometría analítica (2010-15)  
 • Análise 1 (2016-18)  
 • Análise 1 (2010-15)  
 • Análise 2 (2016-18)  
 • Análise 2 (2012-15)  
 • Probabilidade (2016-18)