ABAU

A información desta páxina está actualizada para o curso 2020-2021.
 • A partir do 2017 enfrontamos a ABAU (LOMCE), e a información de referencia podes atopala recompilada na páxina web da CIUG 
 • Consulta as ponderacións oficiais para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do sistema universitario de Galicia están aquí Enlazo tamén unha páxina web non oficial que recolle as ponderacións de todas as universidades de España
 • As características e o deseño das probas ABAU están rexidas pola matriz de especificacións, consulta as relativas á materia de Matemáticas II
 • Accede aos exames de convocatorias anteriores podes consultalos aquí. Ademais dos enunciados podes consultar tanto os criterios de avaliación / corrección como as solucións aos exercicios
 • Modelo de calculadora permitido
 • En Matemáticas II, a información concernente á proba do curso 2020-2021 (ollo, nunha situación extraordinaria xerada polo COVID-19) está resumida por min aquí e está recollida na páxina da CIUG aquí En concreto:
  1. Características e criterios xerais 
  2. Orientacións xerais 
  3. Modelo de exame (a táboa da distribución normal está incluída)

 

 

Velaquí tes exercicios da ABAU de Galicia, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2017-20)  
 • Sistemas de ecuacións (2017-20)  
 • Xeometría analítica (2017-20)  
 • Análise (2017-20)  
 • Probabilidade e estatística (2017-20)  

 

 

Velaquí tes exercicios da EBAU de Castilla y León, organizados por bloques.

 • Matrices e determinantes (2016-18)  
 • Matrices e determinantes (2011-15)  
 • Sistemas de ecuacións (2016-18)  
 • Sistemas de ecuacións (2010-15)  
 • Xeometría analítica (2016-18)  
 • Xeometría analítica (2010-15)  
 • Análise 1 (2016-18)  
 • Análise 1 (2010-15)  
 • Análise 2 (2016-18)  
 • Análise 2 (2012-15)  
 • Probabilidade (2016-18)