Xeometría

  • Posición relativa de tres planos
  • Produto vectorial
  • Algúns clips que poden ser de axuda