Álxebra

Matrices

  • Exercicios propostos de matrices

Sistemas

  • Xerador de sistemas lineais 3×3  (resoltos)
  • Modelo da discusión de sistemas en función dun parámetro
  • Problemas e discusión

Programación lineal

  • Resolución de exercicios de programación lineal
  • O problema do transporte