Álxebra

Matrices

Sistemas

  • Xerador de sistemas lineais 3×3  (resoltos)

Programación lineal

  • Sistemas de inecuacións con GeoGebra
  • Resolución de exercicios de programación lineal