Álxebra

Matrices

Sistemas

  • Comprobador de sistemas lineais 3×3
  • Sistemas lineais 3×3 aleatorios

Programación lineal

  • Sistemas de inecuacións con GeoGebra
  • Resolución de exercicios de programación lineal