Entretementos xeométricos

Starters

 • A multitude sabia
 • Acertixos lóxico-matemáticos
 • Adiviñanza matemática
 • Algunhas sucesións
 • Canto se tarda en contar ata un millón
 • Cantos cadrados hai nun taboleiro de xadrez
 • Catro catros
 • Coloca as cifras
 • Día do teu cumpre
 • Paradoxo de Simpson con fraccións
 • Patróns
 • Puntos colineares
 • Tipos de ofertas
 • Xogando con cerillas
 • Xogo das 20 moedas

Chistes